Brandwerend Afdichten ✔

Staalconstructie Bekleden ✔

Advies Brandpreventie ✔

Gecertificeerd ✔

Brandveiligheid

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken. Voor het beperken van de schade, daar zijn wij voor.

Brandschade beperken

Je kunt de brandschade beperken door je pand te verdelen in brandcompartimenten. Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. Om een brandcompartiment compleet te maken moeten de doorvoeringen die door de brandcompartiment zijn doorgevoerd, brandvertragend afgedicht worden.

Draagconstructies beschermen tegen brand beperkt ook de brandschade.
Want bij brand verliest de constructie haar sterkte, waardoor uw gebouw kan instorten. Brandvertragend bekleden van de constructies vertraagt het instortingsgevaar.

Vergunning

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig?

 • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer
  dan 10 personen wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel,
  pension, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of gevangenis;
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12
  jaar, bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf ; of
 • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.
 • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk
  verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen); of
 • een woning kamergewijs wordt verhuurd; of
 • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen
  van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan

Normen

Wat zijn NEN normen?

 • NEderlandse Norm. Een NEN norm is een samenvatting waarin beschreven staat welke afspraken er zijn, of aan welke specificaties of criteria een product, dienst of methode moet voldoen.

Wat zijn EN normen?

 • Europese Norm. Een Europese EN-norm is geldig voor alle Europese lidstaten.

EN Normen

Europese basis beproevingsnormen

Bepaling van de brandwerendheid:

EN 1363-1           Algemene eisen
EN 1363-2           Alternatieve en aanvullende procedures 

Europese beproevingsnormen per bouwdeel

Bepaling van de brandwerendheid van niet dragende bouwdelen:

EN 1364-1           Wanden
EN 1364-2           Plafonds
EN 1364-3           Vliesgevels – volledige configuratie
EN 1364-4           Vliesgevels – gedeeltelijke configuratie 

Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen:

EN 1365-1           Muren
EN 1365-2           Vloeren en daken
EN 1365-3           Liggers
EN 1365-4           Kolommen
EN 1365-5           Balkons en galerijen
EN 1365-6           Trappen 

Bepaling van de brandwerendheid van installaties (in gebouwen):

EN 1366-1           Ventilatiekanalen
EN 1366-2           Brandkleppen
EN 1366-3           Brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen
EN 1366-4           Afdichtingen voor rechte voegen
EN 1366-5           Dienstleidingen en schachten
EN 1366-6           Verhoogde vloeren
EN 1366-7           Afsluiting voor transportbanden en geleide transportsystemen
EN 1366-8           Rookafvoerkanalen
EN 1366-9           Rookafvoerkanalen van RWA-installaties, bestemd voor afvoer van rook direct uit brandcompartiment naar buiten
EN 1366-10         Rookkleppen 

Bepaling van de brandwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk:

EN 1634-1           Branddeuren en -luiken
EN 1634-2           Hang- en sluitwerk
EN 1634-3           Rookdeuren en -luiken 

NEN Normen

Brandveiligheid (1e lijns)

NEN 1775:

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

NEN 6061:

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

NEN 6062:

Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen

NEN 6063:

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken

NEN 6064:

Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen

NEN 6065:

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties)

NEN 6066:

Bepaling van de rookproductie bij brand van bouwmateriaal(combinaties)

NEN 6068:

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten

NEN 6069:

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten
en het classificeren daarvan

NEN 6071:

Rekenkundige bepaling van de Brandwerendheid van bouwdelen – Betonconstructies

NEN 6072:

Rekenkundige bepaling van de Brandwerendheid van bouwdelen – Staalconstructies

NEN 6073:

Rekenkundige bepaling van de Brandwerendheid van bouwdelen – Houtconstructies

NEN 6075:

Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

NEN 6076:

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen zonder brandkleppen

NEN 6077:

Experimentele bepaling van de brandwerendheid van ventilatiekanalen voorzien van brandkleppen

NEN 6088:

Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden

NEN 6090:

Bepaling van de vuurbelasting

NEN 6091:

Brandveiligheid van gebouwen – Brandoverslag door straling tussen ruimten

NEN 8062:

Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen